KMOP-1.2.1-11/M-2012-0402 - Mikrovállalkozások fejlesztése

Közép-Magyarországi Operatív Program - Mikrovállalkozások fejlesztése (vállalkozásfejlesztési program)

Mikrovállalkozások fejlesztése

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás.

Vállalkozásunk fejlesztése az új Széchenyi Terv keretében valósult meg, a Slot Consulting Kft. volt az egyik nyertese a KMOP-1.2.1-11/M pályázatnak, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú felhívásban.

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Az Új Széchenyi Terv célja a magyar gazdaság és a vállalkozások fejlesztése egy növekedéspárti gazdaságpolitika megteremtésével, közvetlenül elősegítve a foglalkoztatás kiugró növekedését Magyarországon.

A növekedéspárti gazdaságpolitikához dinamikus, fenntartható gazdasági növekedés kell, aminek eredményeiből mindenki részesedik. A gazdaságpolitikai fordulat a magyar gazdaságban rejlő lehetőségek kihasználásával teremthető meg. Ezért az Új Széchenyi Terv hat programot határoz meg:

 • Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program
 • Zöldgazdaság-fejlesztési Program
 • Vállalkozásfejlesztési Program
 • Tudomány – Innováció Program
 • Foglalkoztatási Program
 • Közlekedésfejlesztési Program

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program1 (továbbiakban: GOP), valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.1-1.4 intézkedéseinek (továbbiakban: KMOP GOP-tükör intézkedései) legfőbb célja a magyar gazdaság tartós növekedésének megalapozását biztosító növekedési tényezők erősítése, amelynek elősegítésére az alábbi specifikus célok kerültek megfogalmazásra:

 • A kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése.
 • A vállalati kapacitások komplex fejlesztése.
 • Az üzleti környezet fejlesztése.

Az egyes specifikus célok megvalósítására az adott célhoz rendelt prioritás keretében kialakított támogatási konstrukciók révén kerül sor. Minden specifikus cél vonatkozásában érvényesíteni kell a horizontális célkitűzéseket.

A GOP és a KMOP GOP-tükör intézkedéseinek konstrukciói közvetlenül kapcsolódnak az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaihoz a Pályázati Felhívásban nevesített módon.

RÉSZCÉLOK

 • A kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése. A K+F eredmények hasznosítása, illetve általánosabban az innováció a fizikai tőke minősége javításának legfontosabb összetevője, ami közvetlenül hozzájárul a tudásalapú gazdaság fejlesztéséhez, ugyanakkor egyaránt feltételezi a vállalkozások kutatási és innovációs kapacitásának, aktivitásának és együttműködési készségének növelését, a K+F infrastrukturális hátterének megerősítését, a humán erőforrások célirányos fejlesztését, a különösen kockázatos pre-kompetitív kutatási szakasz, illetve spinoff vállalkozások finanszírozási hátterének biztosítását, és az állam hatékony kutatási szerepvállalását.
 • A vállalati kapacitások komplex fejlesztése. Célunk a vállalkozások fizikai tőkéje minőségének és termelékenységének javítása – különösen a hátrányos helyzetű térségekben és az információs és kommunikációs technológia (a továbbiakban: IKT) alkalmazásával –, hogy a növekedési potenciállal rendelkező magyar vállalkozások sikerrel szerepelhessenek a nemzetközi versenyben; a magas hozzáadott értékű termelő és szolgáltató tevékenységek meggyökerezzenek Magyarországon; illetve a hazai kkv-szektor (a közvetlen támogatások és a magas hozzáadott-értéket előállító nagyberuházások multiplikátor hatása révén) csökkenthesse a termelékenység és jövedelemtermelő képesség terén megfigyelhető lemaradását a nagyvállalatokkal, illetve külföldi versenytársakkal szemben.
 • Az üzleti környezet fejlesztése. A fejlett üzleti környezet, a széleskörűen igénybe vett üzleti és IKT szolgáltatások hozzájárulnak a versenypiacok hatékony működéséhez, a piaci pozíciók erősítéséhez, ezzel segítik a teljes tényezőtermelékenység növekedési tényező kedvező alakulását; emellett a vállalkozói és IKT ismeretek fejlesztése révén közvetetten hozzájárulnak a humán tőke minőségének fejlesztéséhez is. Az üzleti környezet kiemelten fontos területe az IKT infrastruktúrájának és használatának fejlesztése, ami – a megfelelő humántőke beruházásokkal kiegészítve – elengedhetetlen az információs társadalom kialakításához, közvetlenül elősegíti az IT-szektor fejlődését, illetve az általános fizikai tőke minőségének javításán (különösen az IKT-igényes K+F+I, illetve szervezeti- és folyamatmenedzsment tevékenységeken) keresztül közvetetten is hozzájárul a tartós gazdasági növekedés biztosításához.
 • Horizontális célok. A GOP és a KMOP GOP-tükör intézkedései saját specifikus célrendszerük és eszközeik révén szorosan hozzájárulnak Magyarország társadalmi, gazdasági és területi kohéziójának erősítéséhez, valamint maximálisan szem előtt tartják a környezet, a társadalom és a gazdaság harmonikus, fenntartható fejlődését.

For more Information please visit this page.