KMOP-2009-1.1.4. - Integrált Teljesítményelemző És Repüléstervező Információs Rendszer Kisrepülőgépek Számára

Közép-Magyarországi Operatív Program - Vállalati innováció támogatása

A Slot Consulting Kft. volt az egyik nyertese a KMOP-2009-1.1.4 pályázatnak, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív vállalati innováció támogatása tárgyú pályázati konstrukcióban, 'Integrált Teljesítményelemző És Repüléstervező Információs Rendszer Kisrepülőgépek Számára' néven.

Alapvető cél és háttér információ

A konstrukció célja azon vállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő K+F eredményre (prototípus vagy termék) új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják.

A konstrukció elősegíti az innovatív vállalkozások növekedési potenciáljának erősítését, versenyképes termékeik piaci megjelenését a vállalkozások kísérleti fejlesztési tevékenységének, a K+F eredmények hasznosításának, az új, vagy jelentősen javított termék, szolgáltatás, technológia piaci bevezetéséig tartó innovációs tevékenységének támogatásával.

Célok és stratégia

Az operatív program átfogó célja a Közép-magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. Az átfogó cél elérése érdekében két specifikus cél, a régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztése, valamint a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése került kijelölésre. A Közép-magyarországi régió fejlesztési céljai közvetlenül támogatják a növekedést és a foglalkoztatottság bővítését a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram és az Új Magyarország Fejlesztési Terv fő célkitűzéseivel összhangban. A specifikus célok megvalósítása érdekében az operatív program az alábbi prioritások megvalósítását tűzi ki célul:

  • A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése
  • A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése
  • A régió vonzerejének fejlesztése
  • A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése
  • A települési területek megújítása

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megfogalmazott horizontális elveknek megfelelően a program kiemelt hangsúlyt fektet a fenntarthatóság feltételeinek biztosítására, azon belül a környezeti állapot, a társadalmi és gazdasági folyamatok fenntarthatóságára. A területi és társadalmi kohézió erősítését a régió elmaradott térségeinek preferált fejlesztése és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének biztosítása szolgálja.

For more Information please visit this page.